ПромЕнергія

науково-виробнича фірма

Референс-лист 

науково-технічних работ НВФ «Техносплави» 

у 2007-2021 роках

 

 • Технологія виплавки низьковуглецевого силікомарганцю і високовуглецевого феромарганцю в електропечах РКО-27.6 ( «Jindal Stainless Limited», Індія)
 • Роботи (шефмонтаж) по впровадженню технологічних процесів виплавки високовуглецевого феромарганцю і низьковуглецевого силікомарганцю в печах РКО-27.6 ( «Jindal Stainless Limited», Індія)
 • Розробка технічної документації футерування електропечі РКО-9 МВА, електропечі РКО-24 МВА з діаметром кожуха ванни печі 8550 мм і 8100 мм. ( «KSP Steel», Казахстан)
 • Впровадження оптимальної технології виконання і монтажу футеровки 3-х руднотермічеських печей. ( «KSP Steel», Казахстан)
 • Науково-технічний супровід виробничих робіт по виконанню вуглеграфітової футерування Руднотермічні електропечі і технічний супровід процесу розігріву футеровки. (ТОВ «Буруктальскій металургійний завод», Росія)
 • Розробка технологічного завдання (ТЛЗ) на виробництво високовуглецевого феромарганцю і феросилікомарганцю в умовах проммайданчика ВАТ «Алтай-кокс». (ВАТ «Алтай-кокс», Росія)
 • Розробка параметрів і технічної документації Руднотермічні печі по виплавці первинного алюмінійкремніевого сплаву потужністю 27 МВА. (ДДЗТ Алюмінієва Компанія, Китай)
 • Дослідження і розробка технології виробництва алюмініевокремніевих сплавів в ДДЗТ Алюмінієвої Компанії провінції Хе Нань КНР з використанням місцевої сировини. (ДДЗТ Алюмінієва Компанія, Китай)
 • Науково-технічний аудит, оцінка стану обладнання і технології виробництва феросплавів в умовах заводу «Скопско Легурі» з метою розробки рекомендацій щодо поліпшення ТЕП виробництва. (ДООЕЛ «Скопско Легурі», Македонія)
 • Дослідження фізико-хімічних властивостей і визначення можливих напрямків збагачення залізорудної сировини родовищ Африки. (ТОВ «Діапазон», Україна)
 • Автоматична система управління 3-х електродної рудотермічних печі АСУ Ері з аналізом розподілу енергій в приелектродному просторі, визначенням положення електродів у ванні і контролем температур з метою оптимізації технологічного процесу плавки в умовах ТОВ «Буруктальскій нікелевий завод». (ТОВ «Светлінскій феронікелевий завод», Росія)
 • Удосконалення технології виробництва підшипникових сталей, що забезпечує зниження рівня забруднення неметалевими включеннями при оцінці по DIN 50602 і ASTM E-45. (ВАТ «Електрометалургійний завод« Дніпроспецсталь », Україна)
 • Дослідження фізико-хімічних властивостей, розробка та оптимізація параметрів гравітаційних способів збагачення марганцевої руди Чатир-Отекского родовища. (ТОВ «Дерік», Таджикистан)
 • Дослідження, розробка і видача вихідних даних для Технологічного завдання (ТЛЗ) на виробництво високовуглецевого феромарганцю, низькофосфористий феросилікомарганцю і рафінованого феромарганцю. (АТ «ТНК« Казхром », Казахстан)
 • Експертна оцінка проекту футерування РТП-2, виконання розрахунку лінійного розширення подини печі, здійснення шеф-монтажу подини блоками ДБУ і набивання подовой масою, складання графіка сушки і розігрівання. (ТОВ «Побузький феронікелевий комбінат», Україна)
 • Дослідження фізико-хімічних характеристик нікель сировини для виробництва феронікелю. (ТОВ «Побузький феронікелевий комбінат», Україна)
 • Оптимізація технології виплавки конструкційних і корозійностійких сталей з метою зниження рівня відбраковування по поверхневим і внутрішніх дефектів. (ВАТ «Електрометалургійний завод« Дніпроспецсталь », Україна)
 • Дослідження і розробка технології виробництва фізико-металургійними методами сонячного кремнію з технічного кремнію, одержуваного в умовах ДДЗТ Алюмінієва Компанія КНР. (ДДЗТ Алюмінієва Компанія, Китай)
 • Розробка проекту рудовідновних печі, обладнання та технологічної схеми електротермічного переділу сировини. (СП ТОВ «Панком-Юн», Україна)
 • Розробка рецептури і технології виробництва електродної маси підвищеної якості на підприємствах системи. (ВАТ «Нікопольський завод феросплавів», Україна)
 • Розробка технічних умов на оксідноалюмосілікатний матеріал, отриманий при виробництві марганцевих феросплавів. (ВАТ «Нікопольський завод феросплавів», Україна)
 • Дослідження хіміко-ерозійних процесів взаємодії периклазом-хромітового огнеупора з термоантрацитів і науково-обґрунтований вибір нового виду огнеупора для футерування високотемпературної зони трубчастої обертової печі прожарювання донецького антрациту. (ВАТ «Український графіт», Україна)
 • Дослідження і розробка технології виробництва феросиліцію марки ФС75 з використанням кварциту Бобровського родовища. (ТОВ «Бобровський кварцит», Росія)
 • Розрахунок геометричних розмірів плавильного простору і електричні параметри трансформатора рудовідновних печі для виробництва марганцевих і кременистих феросплавів і освоїти технологію їх виробництва. (ТОВ «Укрцветметсплав», Україна)
 • Розробка технічної документації для складання технологічного завдання (ТЛЗ) на організацію виробництва феросплавів в умовах ПАТ «Ясинівський коксохімічний завод». (ТОВ ЦУП «Трансгеорудмет», Україна)
 • Дослідження, розробка і видача вихідних даних для Технологічного завдання (ТЛЗ) і Техніко-економічного обґрунтування (ТЕО) на виробництво металевого марганцю в обсязі 12 тис. Т і феросиліцію ФС75 в обсязі 50 тис. Т. (ЗАТ «ПО Зубцовський машинобудівний завод», Росія)
 • Дослідження, розробка, науково-технічне і технологічне супроводження, освоєння, впровадження та оптимізація електро-технологічних параметрів рудовідновних печей, що поставляються компанією SinoSteel на замовлення виробників електротермічною продукції Китаю і зарубіжних фірм. (SinoSteel Jilin Electro-Mechanical Equipment Co, LTD, Китай)
 • Технічне завдання на розробку технології виробництва електрокорунду в умовах промислового майданчика електротермічного цеху ДДЗТ Алюмінієва компанія, ЛТД. (Чженчжоу Вейл Спеціальні Матеріали Ко., ЛТД, Китай)
 • Промислові випробування дослідних партій високореакційних восстановителей при виробництві феросплавів. (ТОВ ЦУП «Трансгеорудмет», Україна)
 • Дослідження, розробка і впровадження технології брикетування дрібних медьсодержащих концентратів і продуктів, вибір основного технологічного обладнання, виконання ТЛЗ і ТЕО. (СП ТОВ «Панком-Юн», Україна, Конго)
 • Розробка раціонального складу брикетів на основі коксового дріб'язку для електротермічного виробництва феросплавів і їх металургійна оцінка. (Інститут чорної металургії з 3. І. Некрасова НАН України)
 • Розробка конструкції футеровки рудовідновних печей для виплавки високовуглецевого феромарганцю і феросилікомарганцю. (ТОВ «Троїцький металургійний завод», Росія)
 • Аналіз техніко-економічних показників виробництва агломерату і виплавки феросилікомарганцю з використанням коксової продукції виробництва Ясинівський КХЗ (ТОВ ЦУП «Трансгеорудмет», Україна)
 • Розробка технологічного завдання (ТЛЗ) на виробництво феросиліцію марки ФС75, силікомарганцю марки МнС17 і високовуглецевого ферохрому марки ФХ800 в умовах ТОВ «Аксуський електрометалургійний завод». (ГІ «УКРГіПРОМЕЗ», Україна)
 • Дослідження газового режиму роботи ГТВ приелектроплавке феронікелю з використанням сировини різних родовищ. (ТОВ «Побузький феронікелевий комбінат», Україна)
 • Розробка методики, програмного забезпечення і апаратурного оформлення безконтактного постійного контролю рівня металу у ванні Руднотермічні печі виплавляє чорновий ферроникель. (ТОВ «Побузький феронікелевий комбінат», Україна)
 • Розробка технологічної схеми виробництва низьковуглецевого ферохрому в умовах Хута Лазіска. (Europian Silicon Sp. Z.o.o., Польща)
 • Дослідження фізико-хімічних властивостей електропічних і рафінувальних шлаків виробництва феронікелю, їх подрібнюваністю, визначення фазового складу і форм знаходження в ньому нікелю, відпрацювання режимів збагачення і параметрів обладнання. (Compania procesadora de Niquel de Izabal, Гватемала)
 • Дослідження якості використовуваної електродної маси, параметрів спікання електродів, підбір характеристик електродної маси, що забезпечують безаварійну роботу електродного господарства на номінальних потужностях до 42.5 МВт. (ТОВ «Побузький феронікелевий комбінат»)
 • Розробка і впровадження в проект електричних параметрів і обладнання рафінувальних печей, що забезпечують інтенсифікацію процесу і підвищення ТЕП при виробництві металевого марганцю. (ТОВ «Троїцький металургійний завод», Росія)
 • Організація виробництва марганцю металевого електротермічним способом в промислових умовах чинного Оравського феросплавного заводу. ( «Оравський завод феросплавів», Словаччина)
 • Розробка, погодження та затвердження технічних умов «Флюси виробництва. ПАТ «НЗФ» і «Маса електродна ПАТ« НЗФ »і отримання нових висновків державної - санітарно-епідеміологічної експертизи на зазначені технічні умови. (ПАТ «Нікопольський завод феросплавів»)
 • Складання енергетичного балансу руднотермічеських печей РТП-1 і РТП-2 при виробництві феронікелю в умовах ТОВ «ІФК». (ТОВ «Побузький феронікелевий комбінат»)
 • Дослідження фізико-хімічних властивостей і фазового складу зразків виломок охолодей РВП, визначення механізму їх утворення і руйнування. (ПАТ «Нікопольський завод феросплавів»)
 • Розробка технологічного завдання (ТЛЗ) інноваційної комплексної ресурсозберігаючої технології виробництва рафінованих хромистих феросплавів. (ТОВ «MTL-Ferroalloys», Казахстан)
 • Розробка технологічного завдання і передпроектні проробки будівництва Східно-словацького металургійного заводу по виробництву марганцю металевого та хромистих сплавів. ( «RAW met, s.r.o.», Словаччина)
 • Розробка технологічного завдання (ТЛЗ) на виробництво електротермічного феросиліцію марки ФС-75 в електропечах потужністю 8 (10) МВА. (ТОВ «MTL-Ferroalloys», Казахстан)
 • Розробка проектної документації інноваційної технологічної схеми виробництва карбіду кремнію (SiC) в обсязі 1200 тонн на місяць з використанням регіональних сировинних матеріалів. («Baku Karborund Company MMC», Азербайджан)

наш досвід